Dokumenter

Er du interessert i å lese mer om arbeidet relatert til dette prosjektet, så kan du finne forskjellige dokumenter relatert til havneprosjektet her. Her ser du mer blant annet fra studentoppgaver, rapporter fra de forskjellige arbeidspakkene

Dokumenter

Sluttrapporter fra arbeidspakkene

Sensordata – Sensor til samfunn

Andre rapporter

Studentrapporter

Nyttige lenker: