Digital infrastruktur i norske havner

Prosjektet Norsk digital havneinfrastruktur skal etablere en digital infrastruktur i norske havner, som vil effektivisere og endre måten havnen drives på.

Norsk digital havneinfrastruktur

Oslo havn er prosjekteier for digitaliseringsprosjektet «Norsk digital havneinfrastruktur» som er et samarbeidsprosjekt mellom ni norske havner og Kartverket. Kartverket har vært prosjektleder. Grieg Connect inngår som underleverandør i prosjektet.

Prosjektet har som mål å etablere en digital infrastruktur i alle norske havner. Kystverket har gitt støtte igjennom tilskuddsordningen som skal brukes til investering i effektive og miljøvennlige havner.

Drømmen om fremtidens havn

For å oppnå målsettingen om mer effektive havneoperasjoner, utvikler prosjektet programvare og IT-systemer i havnene. Det er underleverandøren Grieg Connect, som står for utviklingen av havnesystemene i prosjektet. Operasjonelle verktøy og standardisering legger til rette for fremtidige autonome havneoperasjoner, og er et skritt på veien mot fremtidens havner.

Gjennom prosjektet vil det bli enklere og bedre kommunikasjon med fartøy som vil anløpe. Digitale verktøy vil bidra til raskere, mer effektiv innseiling og redusert liggetid ved kai. Samarbeid mellom havnene som sluttbrukere, industrien og det offentlige er en nøkkelfaktor for å lykkes.

Nasjonal havnedatabase

Prosjektsatsningen bygger på kompetanse og teknologi som ble utviklet igjennom Kartverkets prosjekt «Havnedata 2020» og to prosjekt under Kystverkets havnesamarbeid fra 2020: «Digitalisering av havnedata - havneGEOdatabase» og «Digitalisert samhandling i anløp- og tjenesteleveranser».

Standardiseringsarbeidet har vært et veldrevet samarbeid hvor alle involverte parter har vist gode samarbeidsevner og iver etter å finne konstruktive løsninger. Arbeidet har vært drevet av Matilde Skår fra Kartverkets sjødivisjon og Maléne Peterson. Metodikken for etableringen av havnedata har vært brukersentrert med smidig tilnærming til den praktiske utformingen av standarden. Kartlegginga av brukerbehov i havn, ble ledet av Maléne Peterson, og det brukersentrerte perspektivet har vært sentralt i arbeidet. I tett samarbeid med Matilde Skår og Sigbjørn Wik fra fylkeskartkontoret i Rogaland har utformingen av selve standarden blitt kjørt som et smidig og hurtigarbeidende prosjekt.

Disse initiativene er nå samlet i prosjektet «Norsk digital havneinfrastruktur», for videre digitalisering og utvikling i havnene. I bunn som grunnmur for de digitale verktøy som skal utvikles, ligger Havnedata-standarden. Alle havnedata lagres i en nasjonal havnedatabase i Kartverket.

Forvaltning av havnedata

Havnene er selv ansvarlige for å oppdatere og legge inn havnedata i nasjonal havnedatabase. Felles nasjonale forvaltningsrutiner sørger for at alle har tilgang til den same oppdaterte dataen. Havnene må kvalitetssikre sine data og holde de oppdatert i databasen. Oppdaterte data er viktig når dataene inngår som grunnlag for verktøyene i havnesystemet, og skal brukes på ulike måter for planlegging og kommunikasjon til mange ulike aktører i økosystemet rundt havn.

Arbeidspakker

Klikk på tittel under for mer informasjon om arbeidspakken.

1 - Havnedata

I arbeidspakke 1 utvikles kartvisningsverktøy for bruk i havna. Systemet kommuniserer direkte med...

2 - Havnesystemer / operative verktøy

Ligger til grunn for økt samhandling mellom alle parter i et fartøysanløp gjennom større åpenhet ...

3 - Havnesikring

Utvikles et system for enkel dokumentasjon for av/på havneanlegg ved ISPS havneanløp. Systemet ha...

4 - Digital infrastruktur

Danner et viktig grunnlag, som på mange måter er en forutsetning for at de øvrige arbeidspakkene ...

5 - Implementering og opplæring

Implementering av nye systemer handler om mer enn å lansere en tjeneste og gjøre den tilgjengelig...

Lars Fredrik Gyland <h4>Fylkeskartsjef i Agder og prosjektleder<h4/> logo

Lars Fredrik Gyland

Fylkeskartsjef i Agder og prosjektleder

"Vi er godt i rute. Det er et stort prosjekt i høy hastighet! Havnene ser verdien av digitalisering og er engasjerte. De rydder bort alt annet og bidrar godt inn i prosjektarbeidet. Det er unikt."
Hege Berg Thurman <h4>Fra Oslo Havn og prosjekteier<h4/> logo

Hege Berg Thurman

Fra Oslo Havn og prosjekteier

"Gjennom stor grad av tillit mellom aktørene, transparente prosesser og felles målsetninger- har Norge forutsetninger til å lykkes på en måte som andre nasjoner vil ha utfordringer med å kopiere."
Matilde Skår og <br>Maléne Peterson <h4>Kartverket og Norkart<h4/> logo

Matilde Skår og
Maléne Peterson

Kartverket og Norkart

"Det har vært utrolig kjekt og effektivt å kunne jobbe sammen på en smidig måte, slik at vi raskt kunne ta brukerbehov til UML-modell og verifisere tilbake med brukere og eksperter."